Wie betaalt een te late WIA aanvraag?

ENgage begeleidt meer dan honderd grote werkgevers bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Natuurlijk proberen wij de Ziektewetschade voor onze relaties zoveel als mogelijk te voorkomen of te beperken.  Eén van de bijzonderheden waar wij daarbij tegenaan lopen is de (ex-) werknemer die na 104 weken ziekte niet, of te laat de WIA-uitkering aanvraagt. De wetgeving gaat er dan vanuit dat de Ziektewet-uitkering  ‘gewoon’ doorloopt voor rekening van de Ziektewet eigenrisicodrager. Een niet uit te leggen situatie. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in.

Het kan logisch zijn dat een Ziektewetuitkering doorloopt als een WIA-uitkering te laat wordt aangevraagd. Wel moet het dan gaan om situaties waarin de werknemer niets te verwijten valt omtrent de vertraging. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuisopname van de werknemer, of de situatie waarbij de werkgever niet op tijd een re-integratiedossier aanlevert die nodig is bij de WIA-aanvraag. In een dergelijk geval loopt de Ziektewetuitkering door, net als de loondoorbetaling bij werknemers die in een soortgelijke situatie nog een dienstverband hebben.

Anders wordt het als de werknemer zonder deugdelijke reden geen WIA-uitkering aanvraagt. Momenteel is voor die situatie echter geen uitzondering opgenomen in de Ziektewet. Vanaf 2019 gaat minister Koolmnees van SZW dat veranderen. Het UWV zal vanaf dan een besluit afgeven als er geen recht is op ziekengeld als de werknemer geen deugdelijke grond heeft voor de te late WIA-aanvraag. Net als bij andere Ziektewetbeslissingen verzorgt de eigenrisicodragende werkgever voor de voorbereiding ervan. Hij moet daartoe bij UWV aantonen dat hij zelf het re-integratieverslag tijdig heeft aangeleverd bij zijn (ex- )werknemer, maar dat de (ex-)werknemer zonder deugdelijke grond de WIA-aanvraag te laat heeft gedaan.

Een nuttige aanpassing van de Ziektewet waar we hopelijk zo min mogelijk gebruik van hoeven te maken.

Wilt u weten hoe de Ziektewetaanpak van ENgage eruit ziet? Meer informatie