Zelfstandigen en AOV

Binnen het SER-akkoord is iedereen het eens; de zelfstandig ondernemer moet een AOV.  Bijzondere aandacht is er voor de constructie die bedacht is rond schijnzelfstandigheid. Als de opdrachtgever een uurtarief gaat betalen dat lager is dan €30/35,-, dan zal de opdrachtgever op een of andere wijze moeten aantonen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  Hiervoor kan bijvoorbeeld de door Minister Koolmees in het leven geroepen ‘webmodule’ gebruikt worden.

Zelfstandigen voelen niets voor dit soort plannen…..