• U bevindt zich hier:
  • Home
  • /
  • ZW-Loket
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

ZW-Loket

ENgage ondersteunt werkgevers bij eigen risicodragen ZW. Dit doen wij op dossierniveau (het overnemen van de claimbeoordeling), maar ook op organisatieniveau (implementatie interne processen, communicatie met ex-werknemers, handboek uitvoering). In het laatste geval gaat de werkgever zelf de claimbeoordeling ZW doen. In alle gevallen bieden wij ook opleidingen tot verbreding van uw kennisniveau.

Lees meer over onze diensten:

 

Informatie voor (ex-)werknemers

Is uw (ex-)werkgever Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan ondersteunt ENgage uw (ex-)werkgever bij het uitvoeren van de verplichtingen die het uitbetalen van de Ziektewetuitkering met zich meebrengt. Ook verzorgen wij het casemanagement voor uw (ex-)werkgever. Dat wil zeggen dat wij u en uw (ex-)werkgever helpen bij het zoeken naar de juiste route naar werkhervatting of herstel en bij het doen van een juiste Ziektewetclaimbeoordeling. De beoordeling van uw Ziektewetrecht wordt, als u nog in het eerste ziektejaar zit, gedaan door ENgage.

Inkomen als u ziek uit dienst gaat

Een Ziektewetuitkering bedraagt meestal ongeveer 70% van uw laatstverdiende inkomen. Bovendien is er een maximum dagloon, waardoor hoge inkomens kunnen resulteren in een lage Ziektewetuitkering. Houdt u er dus rekening mee dat uw inkomen fors kan dalen na het einde van uw dienstverband. De hoogte van uw uitkering zal ENgage u mededelen. De uitkering wordt betaald in de maand volgend op de maand waarin u recht heeft.

U heeft ook met UWV te maken

Als uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager is dan blijft UWV eindverantwoordelijk voor de goede uitvoering met betrekking tot uw Ziektewetuitkering. UWV controleert of uw (ex-)werkgever en ENgage handelen volgens de regels van de Ziektewet. Belangrijke beslissingen over uw uitkering, krijgt u ook van UWV. Meer informatie kunt u op de site van UWV vinden.

ENgage Werkgeversadvies B.V. hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en wil deze graag waarborgen. Daarom beschikt ENgage over een klachtenprocedure. Meer informatie.